top of page

DISCLAIMER 
JOLIEN KRAMER FOTOGRAFIE & GRAFISCH ONTWERP

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp.

 

De door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is. 

 

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp ingericht en worden niet door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp gemaakt.

 

Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

bottom of page